Linux Mint

Submitted by admin on Mon, 03/12/2018 - 18:59

Linux Mint là một bản phân phối dựa trên Ubuntu. Nó cung cấp giải pháp out-of-the-box và bao gồm trình duyệt, phương tiện truyền thông hỗ trợ Java và rất nhiều các thành phần khác.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở Chính phủ qua cổng thông tin dữ liệu quốc gia của một số quốc gia

Submitted by admin on Thu, 03/01/2018 - 09:43

Cung cấp dữ liệu mở Chính phủ đang trở thành xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế.

Một vài tháng sau đó, sự hấp dẫn của những tập dữ liệu đã giảm đối với người sử dụng. Những ý kiến từ phía người sử dụng thưa thớt, những yêu cầu gợi ý tăng chất lượng và những đặc điểm mới giảm dần. Chức năng tìm kiếm trên Data.gov thô sơ và khó phân biệt giữa dữ liệu gốc, các công cụ và danh mục dữ liệu địa lý.

Visopsys

Submitted by admin on Fri, 02/23/2018 - 18:56

Giống như DexOS, Visopsys là dự án sở thích của một nhà phát triển duy nhất. Kiểm tra điều này nếu bạn muốn một cái nhìn khác về một người có thể tạo ra bao nhiêu.

Dữ liệu mở và thách thức triển khai

Submitted by admin on Fri, 02/23/2018 - 09:42

Một trong những chủ đề được trao đổi tại Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 (VIF 17) đó là dữ liệu mở.

Đối với các cơ quan nhà nước, dữ liệu mở giúp Chính phủ cải thiện được tính minh bạch và công khai, tạo ra môi trường trong đó có sự tham gia của công dân với chính phủ, giúp cải tiến quy trình quản lý, tổ chức dữ liệu trong cơ quan, làm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động trong các cơ quan. Đối với người dân và doanh nghiệp, dữ liệu mở giúp người dân có được c

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở của một số nước trên thế giới

Submitted by admin on Wed, 02/21/2018 - 09:29

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia cung cấp dữ liệu mở như Brazil, Thụy Điển, Indonesia, Đan Mạch, Canada, Anh, Mỹ... Việc cung cấp dữ liệu mở đã trở thành một tiêu chí đánh giá chính trong bộ chỉ tiêu đánh giá của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử. Tại Việt Nam, thuật ngữ “dữ liệu mở” đã được quan tâm.

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia cung cấp dữ liệu mở như Brazil, Thụy Điển, Indonesia, Đan Mạch, Canada, Anh, Mỹ... Việc cung cấp dữ liệu mở đã trở thành một tiêu chí đánh giá chính trong bộ chỉ tiêu đánh giá của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử. Tại Việt Nam, thuật ngữ “dữ liệu mở” đã được quan tâm.