Việt Nam sẵn sàng xây dựng Chính phủ số

Submitted by admin on Fri, 04/06/2018 - 09:53

Chính phủ sẽ xây dựng cổng tập trung quốc gia, cơ sở dữ liệu về dân cư, tích hợp kho tư liệu của bộ, ngành, địa phương.

Sáng 16/1, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng thế giới tổ chức hội thảo khởi động đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu mở và Chính phủ số tại Việt Nam.

Theo bà Alla Morrison, dữ liệu mở về kỹ thuật, pháp lý, miễn phí khi tái sử dụng với mục đích thương mại. Các dữ liệu mở cấp quốc gia gồm thống kê quốc gia, ngân sách chính phủ, thời tiết, bản đồ quốc gia. Dữ liệu mở cấp địa phương gồm thông tin tội phạm, an ninh, giao thông vận tải, giấy phép kinh doanh, giáo dục.

Xây dựng dữ liệu mở để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững

Submitted by admin on Tue, 04/03/2018 - 09:51

Ngày 23/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Tọa đàm bàn tròn đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu mở và Chính phủ số.

Điều phối chương trình Dữ liệu sáng tạo, WB bà Alla Morrison cho biết, dữ liệu mở là những dữ liệu được công bố công khai và miễn phí để mọi người đều có thể khai thác và sử dụng mà không bị một hạn chế nào.

Zorin

Submitted by admin on Mon, 04/02/2018 - 19:04

Linux thay thế cho windows, Zorin OS là một bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu.

Việt Nam "gặp khó" trong xây dựng dữ liệu mở cho Chính phủ số

Submitted by admin on Wed, 03/28/2018 - 09:48

Mặc dù khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng xây dựng Chính phủ số bởi đây là xu hướng tất yếu, nhưng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn của Việt Nam trong tiến trình hoà nhịp xu thế chung này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Chính phủ quyết tâm

Khó khăn xây dựng cơ sở dữ liệu

elementary

Submitted by admin on Thu, 03/22/2018 - 19:03

Elementary Linux  dựa trên phân phối máy tính để bàn Ubuntu với một số ứng dụng tùy chỉnh bao gồm Nhạc, Ảnh, Video, Lịch cùng với trình duyệt web Epiphany.