Wordpress sửa lỗi bảo mật cho phiên bản 5.5.2 và tung bản nâng cấp 5.5.3 ngay hôm sau

Submitted by hungnt on Wed, 12/09/2020 - 21:25

Một ngày sau khi Wordpress vá lỗ hổng bảo mật cho phép tin tặc thực thi mã từ xa và 9 lỗi bổ sung khác trên phiên bản 5.5.2, họ đã tiếp tục tung ra bản cập nhật thứ 2 và sau đó là bản cập nhật 5.5.3.

Các loại giấy phép mã nguồn mở (Open-source Licenses)

Submitted by hungnt on Mon, 11/09/2020 - 22:23

Phần mềm nguồn mở ( Open Source ) là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn , không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền : người dùng có quyền sửa đổi , cải tiến , phát triển , nâng cấp theo một số nguyên tắc chung quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở mà không cần xin phép ai , điều mà họ không được ph

Bắt đầu Sáng kiến ​​Dữ liệu Mở

Submitted by phuocnm on Mon, 09/21/2020 - 00:46

Phần này cung cấp một số công cụ mà các chính phủ sẽ cần để thực hiện các bước đầu tiên trong sáng kiến ​​Dữ liệu mở. Nó dành cho các nhà quản lý và nhân viên khu vực công, những người được giao nhiệm vụ điều phối hoặc tổ chức một sáng kiến ​​Dữ liệu mở.

Cơ bản về dữ liệu mở

Submitted by phuocnm on Mon, 09/21/2020 - 00:33

Phần này của bộ công cụ cung cấp bản tóm tắt về các yếu tố thiết yếu của dữ liệu mở của chính phủ, bắt đầu từ định nghĩa của nó và đưa ra các ví dụ thực tế về cách Dữ liệu mở được cung cấp và cách nó được đưa vào thực tế.